Kommende aktiviteter:


30. marts, 13. og 20. april:
Science Lab: "Celler"

Læs mere hér


Vindere af Science Cup og Science Cup Junior 2015:

Vinderne af Science Cup Jr blev Josefine, Annika, Zohal og Emma fra Faaborg Sundskole med deres projekt om tsunamier. De havde den faglige baggrundsviden på plads, og så havde de lavet en flot model til at illustrere tsunamier og deres konsekvenser for de berørte beboer. Deres model var fremkommet ved meget klassisk og illustrativ brug af den naturvidenskabelige metode: de havde haft en hypotese - det vil sige en idé om, hvad der virkede og afprøvede ideen.

Det holdt så ikke helt, så de måtte ændre på modellen og prøve igen. Og igen. Og igen... de havde således en model, der bestod af en kasse, hvor de havde prøvet forskellige materialer, før de fandt det rette; de havde fundet ud af, at den skulle stå på ben frem for på jorden for at give den bedste bølgeeffekt; den skulle fores med et sammenhængende stykke plastik, der var lagt sammen flere gange for at være holdbart nok osv osv. Og endelig var vandet i kassen farvet blåt for at illustrere, at det var ikke var i Danmark, men længere sydpå, at tsunamier finder sted (koblet på en forklaring om kontinentalplader).


Vinderne af Science Cup blev Katrine, Laura og Minna fra Enghaveskolen med deres bønner. De stillede op i kategorien "længste bønneplante" og havde - ud over flere planter på op til 1,4 m, rigtig god styr på den bagvedliggende teori. Der var dyrket bønner i forskellige vækstmedier og med forskellige vandmængder, og højden af planterne var målt løbende og plottet ind i grafer, så man kunne se, hvordan eksempelvis vandmængden og lysmængden havde indflydelse på væksthastigheden.

Derudover var der imponerende godt styr på den bagvedliggende teori om fotosyntese og planternes behov for næringsstoffer, ligesom pigerne også var inde og snakke sammenhæng mellem fotosyntese og respiration samt hvor i cellerne det foregår og lidt om hvordan.

Se billeder fra Science Cup hér


Science Lab:

Faaborg Gymnasium
post@faaborg-gym.dk
tlf. nr. 62 61 89 10
Læs mere:

ScienceCup
Faaborg Gymnasium
Folder om science-samarbejdet
Flere oplysninger:

Pia Halkjær Gommesen
email: pia.halkjaer.gommesen@skolekom.dk
Telefon: 20 13 11 73